Členové hnutí NEZÁVISLÍ Orlová během volební kampaně 2022

O nás

Politické hnutí NEZÁVISLÍ

Jsme politické hnutí NEZÁVISLÍ. Byli jsme založeni v roce 1994 a řadíme se tak mezi nejstarší politická hnutí v České republice. Sídlíme v našem krásném Moravskoslezském kraji – konkrétně v Ostravě a starosty máme např. v Ostravě – obvod Mariánské hory a Hulváky, Orlové, Těrlicku Kroměříži nebo Sepekově.

Sdružujeme pracovité a cílevědomé občany, kterým není lhostejné, jak vypadá současná politická scéna a jakou vizi mají naše děti do budoucna. Přidejte se k nám a dejme šanci poctivosti, férovosti a zdravému selskému rozumu. SLUŠNOST, ZODPOVĚDNOST, KVALITA to jsou NEZÁVISLÍ!

V letošním roce (2022) naši lidé kandidují v 57 městech z celé České republiky.


Historie

Historie NEZavislí Orlová, se začíná psát těsně po Sametové revoluci v roce 1989.

Doc. Ing. Václav KAFKA, CSc.

V té době politicky aktivní předseda Národní fronty, vyloučený z KSČ v roce 1968 pan Doc. Ing. Václav Kafka, CSc. přemýšlí se svými kolegy a kolegyněmi  co dál a jestli má smysl pokračovat v místní politice.

Nakonec došli k tomu, že má smysl pokračovat, že je důležité, aby lidé mimo hlavní politické proudy, které se nově tvořili, měli své zastání.  Také je dobré, že tam budou i lidé se zkušeností z komunální politiky a lidé co něco dokázali. V té době nebylo možné kandidovat za NEZávislé, ještě neexistovali, vznikli až v roce 1994. Takže kandidátka v roce 1990 měla jméno: „Volební seskupení zájmových svazů v ČR“. Pro seskupení tehdy hlasovalo 16,20% voličů. Seskupení získalo 6 mandátů, tedy skončili třetí na pásce.

V těchto volbách, prvních porevolučních, které se konaly 23. a 24. listopadu 1990 se na kandidátce objevili jména, která následně kandidovala také za NEZ. Byla to paní MUDr. Eva Bobáková, MUDr. Zbygniew Michalek, Ing. Václav Kafka, Svatava Horáčková.

Volební motto bylo: „Hlavním cílem v nadcházejícím období a v samotné práci není politikaření a politické hašteření, ale nadstranickost v jednání a bezúplatná práce v rámci zájmů občanů a města“. Již v té době seskupení konstatovalo: „V našich řadách nemáme řečníky, řečmi se ale nic nevybuduje a nesplní, ale máme lidi, a ty uvádíme na kandidátní listině, kteří již v dřívějšku pro město ve svých organizacích něco dokázali, máme lidi, kteří neslibují nesplnitelné, ale usilovně poctivě pracují“. Dalo by se napsat, že obě věty jsou nadčasové a u hnutí platí dodnes.

V roce 1994 lidé, kteří tvořili základ budoucího NEZ Orlová, kandidovali v komunálních volbách pod názvem Sdružení nezávislých kandidátů. Ve volbách je volilo 14,04% voličů. Mandátů získali pět. Zvoleni byli doc. Ing. Václav Kafka CSc, MUDr. Eva Bobáková, MUDr. Zbygniew Michalek, Svatava Horáčková, Ing. Ivo Kotaba – první porevoluční starosta města Orlová.

V roce 1996 vzniká místní sdružení NEZávislí Orlová. Od této chvíle májí lidé kolem pana Kafky jednodušší vstup do voleb. Nemusí před každými volbami sbírat podpisy nutné pro registraci do voleb. Vznikají však nové povinnosti a to účast na dění nejenom ve městě, ale také v politickém hnutí.

Komunální volby v roce 1998 jsou už pod značkou NEZÁVISLÍ. Naposledy za NEZ kandidoval Ing. Ivo Kotaba, který v následujících volbách byl již v jiné straně. NEZ volilo 8,14% voličů, což znamenalo zisk tří zastupitelů a to jmenovitě: doc. Ing. Václav Kafka CSc, MUDr. Eva Bobáková, MUDr. Zbygniew Michalek. Na kandidátní listině se poprvé objevil Miroslav Chlubna a ze známých osobností města připomeneme paní Svatavu Horáčkovou a pana Mgr. Petra Sobola.

V roce 2002 poznamenali komunální volby spory o krytý bazén a nemocnici. NEZ Orlová se voleb zúčastnilo a se ziskem tří mandátů a 8,64% hlasů se do zastupitelstva města Orlová dostali tito kandidáti: doc. Ing. Václav Kafka CSc, Svatava Horáčková a Mgr. Petr Sobol.

Na kandidátce NEZ Orlová se objevili i tito lidé: Bc. Naděžda Kubalová, Mgr. Aleš Bína, Marie Prášilová.

Až do roku 2006 mělo NEZ Orlová vždy radního města Orlová. Nejčastěji to byl pan Kafka, paní Horáčková. V tomto období máme i člena republikové rady NEZ a to pana Petra Brzezného.

Členem Orlovské NEZ se stal dočasně Bc. Jan Fismol, budoucí místostarosta Dolní Lutyně a místopředseda hnutí NEZ.

Volby v roce 2006 ovlivnil geniální PR tah budoucího premiéra Ing. Mirka Topolánka, který dokázal přesvědčit občany tohoto státu a i Orlové, že komunální volby jsou referendem o vládě. Levicově zaměření Orlováci silně volili tehdejší ODS. NEZávislí získali jen dva mandáty a zastupitelský mandát obhájili doc. Ing. Václav Kafka CSc, Svatava Horáčková. Paní Horáčková byla nominována na radního města, ale nebyla zvolená. Ve volbách kandidovalo do té doby rekordních čtrnáct stran nebo hnutí a do zastupitelstva se jich dostalo sedm. NEZ Orlová s skončilo šesté s výsledkem 6,27% hlasů. Na naší kandidátce se objevili tyto osobnosti: Ing. Martin Klosko, PhDr. Ondřej Vorel, Antonín Macura, Mgr. František Buba.

Když se zmiňujeme o rekordní účasti stran a hnutí ve volbách, tak v roce 2010 jich kandidovalo patnáct, do zastupitelstva se jich dostalo devět a mezi nimi nechybělo ani NEZ Orlová, obhájilo své dva zastupitele se ziskem 5,71% hlasů. Zastupiteli se stali doc. Ing. Václav Kafka CSc a Mgr. Miroslav Chlubna.

Nezávislí se stávají součástí koalice, ale po necelém roce jí opouštějí z důvodů nedodržování koaliční smlouvy. V červnu 2013 se ustanovuje nová koalice a NEZ jsou její součástí. Radním byl Mgr. Miroslav Chlubna.

Ve volbách za NEZ kandidovali i tito kandidáti: Ing. Jan Škoda, Mgr. Ing. Kateřina Plintová, Blanka Soukupová, MUDr. Martina Kubošová, Ing. Václav Pešula.

Do voleb 2014 došlo k výměně předsedy Orlovské NEZ. Dosavadního předsedu p. Kafku vystřídal Miroslav Chlubna, ten se stal také novým lídrem hnutí v následujících komunálních volbách. Hnutí získalo 6,73% hlasů a získalo 3 mandáty. Zvolení byli Mgr. Miroslav Chlubna, doc. Ing. Václav Kafka CSc, Mgr. Ing. Kateřina Plintová. Kandidovalo 13 stran a hnutí a do zastupitelstva se jich dostalo šest.

Mgr. Miroslav CHLUBNA
Mgr. Miroslav CHLUBNA

V roce 2018 kandidovalo Hnutí v předvolební koalici Nezávislí a Změna pro lidi. Zisk šesti mandátů a 16,96% hlasu. Koalice byla druhá na pásce a díky situaci kolem Orlovské nemocnice a zamýšleným plynovým kotelnám nakonec stavějí koalici a starostu města Orlová, Mgr. Miroslava CHLUBNU..

V roce 2022 nás opustil dlouhodobý lídr a předseda Orlovských NEZ pan. Doc. Ing. Václav Kafka CSc. Jím vštípená pravidla, hodnoty vyznávají členové a sympatizanti dodnes. I díky jeho osobnosti jsou po celou dobu zastupitelé za NEZ v zastupitelstvu města Orlová. Na konec si můžeme dovolit připomenout první volební hesla, protože jsou stále platná a v NEZ Orlová zakořeněná.


Hlavním cílem v nadcházejícím období a v samotné práci není politikaření a politické hašteření, ale nadstranickost v jednání a bezúplatná práce v rámci zájmů občanů a města. V našich řadách nemáme řečníky, řečmi se nic nevybuduje a nesplní, ale máme lidi, kteří již v dřívějšku pro město ve svých organizacích něco dokázali, máme lidi, kteří neslibují nesplnitelné, ale usilovně poctivě pracují. A ty uvádíme na kandidátní listině.