Politické hnutí NEZÁVISLÍ Orlová

Naše práce


VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2018-2022 SE POVEDLO

Za čtyři roky společné práce se nám společnými silami i přes velmi složitou dobu podařilo realizovat mnohé. Za to patří dík všem, kteří se na realizaci níže uvedených projektů podíleli. • NACHYSTALI JSME UCELENÝ SOUBOR STAVEBNÍCH POZEMKŮ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ (ul. U Haldy, ul. Záchranářů)
 • VYŘEŠILI JSME DLOUHODOBÝ PROBLÉM S BUDOVOU BÝVALÉ ZVLÁŠTNÍ ŠKOLY
 • PODPOŘILI JSME MÍSTNÍ PODNIKATELE NAPŘ. SLEVOU Z NÁJMU V MĚSTSKÝCH PROSTORECH
 • OPTIMALIZOVALI JSME VEŘEJNOU DOPRAVU NA ZÁKLADĚ PODNĚTŮ ZE STRANY OBČANŮ.
 • NAROVNALI JSME SMLUVNÍ VZTAHY S MĚSTSKOU SPOLEČNOSTÍ SMO


 • ZAVEDLI JSME RODINNÉ VSTUPNÉ NA DNY MĚSTA ORLOVÁ
 • PŘIPRAVILI JSME STRATEGICKÝ PLÁN PRO RODINY S DĚTMI
 • ZREALIZOVALI JSME PŘEBALOVACÍ MÍSTNOST PRO MAMINKY S DĚTMI V LESOPARKU
 • ROZŠÍŽILI JSME KAPACITY MATEŘSKÝCH ŠKOL A ŠKOLNÍCH DRUŽIN


 • ZASTAVILI JSME VYBUDOVÁNÍ PLYNOVÝCH KOTELEN NA ÚZEMÍ NAŠEHO MĚSTA
 • ČISTÍME MĚSTO JAK PO ZIMĚ TAK I V LÉTĚ A TO VČETNĚ PARKOVACÍCH PLOCH
 • NECHALI JSME ZPRACOVAT STUDII OPRÁVNĚNOSTI A NÁVRATNOSTI VYBUDOVÁNÍ SOLÁRNÍCH ELEKTRÁREN NA BUDOVÁCH MĚSTA
 • LIKVIDUJEME ČERNÉ SKLÁDKY NA ÚZEMÍ NAŠEHO MĚSTA
 • PODPORUJEME VÝMĚNU ZASTARÉHO SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ RODINNÝCH DOMŮ
 • VYBUDOVAL JSME PARKOVIŠTĚ S RETENČNÍ NÁDRŽÍ
 • ZAPOJILI JSME ORLOVOU DO ČISTĚ MUNICIPÁLNÍHO PROJEKTU NA TŘÍDĚNÍ ODPADŮBudoucnost Orlové tvoříme s Vámi … více zde