Naše práce


VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2018-2022 SE NÁM POVEDLO


II. Na Orlovou je dlouhodobě poukazováno hlavně negativně.
Zlepšit obraz města v mediích je dlouhodobější proces.


III. Bez rozvoje města nebude naší budoucnosti.

 • NACHYSTALI JSME UCELENÝ SOUBOR STAVEBNÍCH POZEMKŮ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ (ul. U Haldy, ul. Záchranářů)
 • VYŘEŠILI JSME DLOUHODOBÝ PROBLÉM S BUDOVOU BÝVALÉ ZVLÁŠTNÍ ŠKOLY
 • PODPOŘILI JSME MÍSTNÍ PODNIKATELE NAPŘ. SLEVOU Z NÁJMU V MĚSTSKÝCH PROSTORECH
 • OPTIMALIZOVALI JSME VEŘEJNOU DOPRAVU NA ZÁKLADĚ PODNĚTŮ ZE STRANY OBČANŮ.
 • NAROVNALI JSME SMLUVNÍ VZTAHY S MĚSTSKOU SPOLEČNOSTÍ SMO

IV. Senioři se v mnohém zasadili o vše, co ve městě máme. Díky jejich píli a umu jsme dokázali vybudovat naše město. Zaslouží si klidné, pohodové, plnohodnotné stáří.


V. Rodiny s dětmi jsou nejenom základ státu, ale také každého města. V dlouhodobém programu města, se Orlová zaměřovala hlavně na děti a mládež. Přesto je plno věcí, které se povedli i směrem k rodinám.

 • ZAVEDLI JSME RODINNÉ VSTUPNÉ NA DNY MĚSTA ORLOVÁ
 • PŘIPRAVILI JSME STRATEGICKÝ PLÁN PRO RODINY S DĚTMI
 • ZREALIZOVALI JSME PŘEBALOVACÍ MÍSTNOST PRO MAMINKY S DĚTMI V LESOPARKU
 • ROZŠÍŽILI JSME KAPACITY MATEŘSKÝCH ŠKOL A ŠKOLNÍCH DRUŽIN

VI. Děti a mládež jsou solí každého města, Orlovou nevýmaje.


VII. V celé společnosti je kladen důraz na životní prostředí, udržitelnost
a klimatickou změnu. Orlová není výjimkou.

 • ZASTAVILI JSME VYBUDOVÁNÍ PLYNOVÝCH KOTELEN NA ÚZEMÍ NAŠEHO MĚSTA
 • ČISTÍME MĚSTO JAK PO ZIMĚ TAK I V LÉTĚ A TO VČETNĚ PARKOVACÍCH PLOCH
 • NECHALI JSME ZPRACOVAT STUDII OPRÁVNĚNOSTI A NÁVRATNOSTI VYBUDOVÁNÍ SOLÁRNÍCH ELEKTRÁREN NA BUDOVÁCH MĚSTA
 • LIKVIDUJEME ČERNÉ SKLÁDKY NA ÚZEMÍ NAŠEHO MĚSTA
 • PODPORUJEME VÝMĚNU ZASTARÉHO SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ RODINNÝCH DOMŮ
 • VYBUDOVAL JSME PARKOVIŠTĚ S RETENČNÍ NÁDRŽÍ
 • ZAPOJILI JSME ORLOVOU DO ČISTĚ MUNICIPÁLNÍHO PROJEKTU NA TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

VIII. Na zdraví myslí každý člověk většinou až jej něco bolí, či trápí. V této chvíli už je většinou pozdě něco zlepšit prevencí. Musí se začít léčba.
Víme, že je potřeba v našem městě začínající léčba.


IX. Bezpečnost, pojem, který čím dál více rezonuje městem.
Většinou se ale jedná o pocit bezpečí a ten je nutné posílit.


Budoucnost Orlové tvoříme s Vámi …