Vzpomínáme

26. dubna 2022 nás opustil Doc. Ing. Václav Kafka CSc.

Byl to báječný chlap, skvělý mentor, člen Nezávislí Orlová a jeden z nejdéle sloužících zastupitelů Města Orlová. Byl to také jeden ze zakládajících členů politického hnutí NEZÁVISLÍ a proto mu zde věnujeme jako vzpomínku tuto samostatnou stránku, kde naleznete poslední rozloučení s panem docentem i několik jeho posledních fotografií.


Vážený pane Docente,

dovolte mi, abych se s Vámi ještě naposledy rozloučil a poděkoval Vám. Děkuji Vám za mou maličkost. Jste jedním z důvodů, proč jsem absolvoval vysokou školu a bylo mi ctí vyrůstat vedle takové osobnosti, která motivovala, směřovala a inspirovala nejenom mě, ale mnoho dalších lidí, kteří se kolem Vás objevili. Vlastně i funkce, která mi byla dočasně svěřena, je v mnohém Vaše zásluha.

Děkuji za hnutí NEZÁVISLÍ Orlová, kterým jste dlouhou dobu předsedal a vštípil jste jim zásady férovosti, neútočnosti, uváženosti. Vštípil jste jim zásady dobré práce, a to že dohody se ctí a plní.

Děkuji za Město Orlová. Svými kroky, jednáním, svými činy, jste měl vždy zájem o jeho rozvoj, růst, prosperitu. Stál jste za mnohými projekty města Orlová, ale také jste dokázal s noblesou sdělit, že daná věc není pro město vhodná.

Děkuji za Orlovské občany. Jejich zájmy, problémy, jste mnohokrát řadil nad své a hledal jste, jak jim můžete pomoci, jak jim ulehčit život, jak jim ho zlepšit.

S velkou pokorou tady vzdávám holt člověku, který zůstane v naších myslích, srdcích, který už dnes tomuto městu, těmto lidem chybí, a který se svými činy a svým jednáním stal jedním z nejvýznamnějších Orlováků.

Vážený pane Docente, moc Vám za vše děkuji.

Mgr. Miroslav CHLUBNA
v Orlové, 30. dubna 2022