Volební program hnutí NEZÁVISLÍ Orlová pro období 2022 – 2026

Naše hnutí pracuje v Orlové od roku 1991 a poslední čtyři roky se podílíme na vedení města.

Bylo to velmi náročné období, navíc zkomplikované celosvětovou epidemií COVID-19 a následně inflací a válkou na Ukrajině. Děkujeme Vám za podporu, mohli jsme tak realizovat velkou část našeho volebního programu.

Současná doba přináší nové celospolečenské výzvy a změny (inflaci, energetickou a klimatickou nepředvídatelnost, udržitelnost). Město začalo pod naším vedením na těchto výzvách pracovat. Stále usilujeme o to, aby město zajistilo svým občanům plnohodnotný a spokojený život.

Jsme lidé, kteří nepodléhají vlivu politického lobbismu, lidé, kterým nikdo neříká, o čem a jak mají rozhodovat a proto jsme dobrou volbou pro budoucnost Orlové. Bez zájmu a aktivní pomoci vás, občanů našeho města, to ale nepůjde.

Dovolte, abychom mohli v našich dlouhodobých cílech pokračovat. Vaší důvěry si vážíme a přijímáme ji s velkou pokorou.

Hlavním cílem v nadcházejícím období a v samotné práci není politikaření a politické hašteření, ale nadstranickost v jednání a práce v rámci zájmů občanů a městaV našich řadách nemáme řečníky, řečmi se nic nevybuduje a nesplní, ale máme lidi, kteří již v dřívějšku pro město ve svých organizacích něco dokázali, máme lidi, kteří neslibují nesplnitelné, ale usilovně poctivě pracují.

 A ty uvádíme na kandidátní listině.


VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2022 – 2026 BUDEME PROSAZOVAT

Náš volební program navazuje na naši předchozí práci ve které se nám povedlo v rámci koalice prosadit mnohé.

 1. Zlepšení pozitivního obrazu města Orlová,
 2. Nová parkovací místa v Orlové,
 3. Další navýšení kapacity školek v Orlové,
 4. Zachování centrálního zásobování tepla v Orlové vč. regulované a cenově dostupné ceny pro všechny občany Orlové,
 5. Dostupnost zdravotní péče v Orlové,
 6. Podporu stávajících i nových aktivit pro orlovské seniory,
 7. Rekonstrukci letního koupaliště s pomocí dotace,
 8. Nový moderní skatepark s pomocí dotace,
 9. Denní centrum pro rodiče s dětmi v budově bývalého Kina vesmír,
 10. Rozvoj, výstavbu, opravy i v okrajových částech našeho města,
 11. Nekompromisní přístup k nepřizpůsobivým občanům.

ROZVOJ, VÝSTAVBU I OPRAVY V OKRAJOVÝCH ČÁSTECH MĚSTA

Bez rozvoje města nebude naší budoucnosti. Během 4 let jsme zrealizovali investice za 400 mil. Kč

 1. Další parkovací místa a návrh moderního systému parkování v panelové zástavbě (karuselové a patrové dočasné parkovaní).
 2. Zasíťování pozemků pro individuální výstavbu na ulici U Haldy a jejich následný přímý prodej zájemcům.
 3. Dokončení přípravy lokalit k výstavbě rodinných domů (Těšínská, Orlová- Město).
 4. Vybudování obchodní zóny u Horníka.
 5.  Realizaci veřejných záchodků u Náměstí 28. října.
 6. Podpoříme vybudování kulturně-naučného místa ze skipové věže dolu Žofie včetně vyhlídkového místa.
 7. Využití brownfieldů bývalých dolů a území postižených důlní činností ve spolupráci s MSiD a Moravskoslezským krajem (MSK) pro inovativní průmysl a tím i pro nárůst pracovních pozic.
 8. Systémové změny v dotačních programech města Orlové (kultura, sport, spolky, děti a mládež, atd.)
 9. Udržení a rozšíření chráněných dílen.
 10. Jednat o dalším využití objektů, pozemků patřících státu nebo jím zřizovaných firem a institucí (OKD, Diamo, apod). Požadovat jejich převod do majetku města, nejlépe bezúplatně.
 11. Pracovat ve spolupráci s Moravskoslezským krajem na zavedení tramvaje do Orlové – Města.
 12. Rekonstrukci letního koupaliště za pomoci dotace.
 13. Dostupnost parkování ve městě
 14. Pokračování v opravách chodníků a cest
 15. Participativní rozpočet, případně navýšíme částku na realizaci.
 16. Elektronickou kartu pro Orlováky, která poskytne různé slevy.
 17. Elektronické hlasování o důležitých záměrech, aby se zvýšil zájem obyvatel Orlové o správu svého města a věci veřejné.
 18. Podporu sportovních klubů a ostatních spolků

RODINY S DĚTMI

Rodiny s dětmi jsou nejenom základ státu, ale také každého města. V dlouhodobém programu města se Orlová zaměřovala hlavně na děti a mládež.

 1. Vnitřní denní dětské centrum v bývalém kině Vesmír.
 2. Zahájíme revitalizaci meziblokových hřišť.
 3. Další rodinné slevy, včetně možnosti zavedení tzv. rodinných pasů na úrovni kraje.
 4. Přebalovací místo blízko rekonstruovaného náměstí.
 5. Další rozšíření kapacity mateřských škol nebo zavedení tzv. nultých tříd ZŠ.
 6. Vybudování skateparku s pomocí dotace na hřišti ulice Ke Studánce.
 7. BMX areál vedle letního kina.
 8. Podporu klubů a spolků pracujících s dětmi a mládeží.
 9.  Zvyšování kvality vzdělávání ve školách a  školkách zřizovaných městem.
 10. Setkávání se s dětmi a mládeží v našich partnerských městech.
 11. Místo pro neorganizovaná setkávání mladých lidí.

PODPORA STÁVAJÍCÍCH I NOVÝCH AKTIVIT PRO SENIORY

Senioři se v mnohém zasadili o vše, co ve městě máme. Díky jejich píli a umu jsme dokázali vybudovat naše město. Zaslouží si klidné, pohodové, plnohodnotné stáří.

 1. Navázání spolupráce i v dalších partnerských městech.
 2. Podporu stávajících i nových aktivit seniorů.
 3. Podpoříme výstavbu nového domu s pečovatelskou službou.

TŘÍDĚNÍ A OPTIMALIZACE SVOZU ODPADŮ. ZACHOVÁNÍ CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

V celé společnosti je kladen důraz na životní prostředí, udržitelnost a klimatickou změnu. Orlová není výjimkou.

 1. Zachování centrálního zásobování teplem (CZT) – historický výdobytek, regulovaná cena, která je sociálně únosná pro všechny odběratele.
 2. Vybudování solárních elektráren na budovách města.
 3. Optimalizaci svozu odpadů. Třídění odpadů, dostupnost nádob pro tříděný odpad.
 4. Práci lidí zapojených do VPP a úklid nejen centra města, ale i okrajových částí, likvidace černých skládek.
 5. Zachytávání vody v krajině – příprava na klimatickou změnu.
 6. Údržbu a regeneraci zeleně.

DOSTUPNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE

Na zdraví myslí každý člověk většinou, až jej něco bolí či trápí. V této chvíli už je většinou pozdě něco zlepšit prevencí. Dostupnost lékařské péče je naší prioritou.

 1. Zajištění praktických, dětských a stomatologických ordinací ve městě. Dostupnost zdravotní péče je prioritou.
 2. Stálou kontrolu naplnění slibů  Moravskoslezského kraje týkajících se přesunu lůžkové části nemocnice.
 3. Komunikaci se zřizovatelem nemocnice s poliklinikou o jejím dalším směřování, možností nových specializovaných ordinací.
 4. Realizaci nového parku pro volné chvíle na místě lesa pod tržnicí.
 5. Propojení Orlové-Lutyně s Orlovou Městem – městský okruh, cyklostezka, pěší stezka, apod.

BEZPEČNOST

Bezpečnost, pojem, který čím dál více rezonuje městem. Většinou se ale jedná o pocit bezpečí a ten je nutné posílit.

 1. Nekompromisní přístup k nepřizpůsobivým občanům a k obchodníkům s chudobou.
  (Vyžadování řešení po Vládě ČR a Parlamentu ČR. Ukončení tzv. rasismu na ruby).
 2. Osvětu a zavedení nových opatření v boji proti užívání drog a jiným patologickým jevům.
 3. Podpoříme osvětové programy pro zvýšení bezpečnosti a prevence pro občany města.
 4. Zintenzivníme ochranu v problematických lokalitách.
 5. Další pokles počtu hracích automatů ve městě.
 6. Zajistíme zvýšené zabezpečení školních přechodů.
 7. Posílíme počet asistentů městské policie.

VIDEOMEDAJLONKY NAŠICH KANDIDÁTŮ

REALIZACE PROGRAMU JE PRÁCE NA ŘADU LET VŠECH OBYVATEL ORLOVÉ.
BEZ ZÁJMU A AKTIVNÍ POMOCI OBČANŮ NAŠEHO MĚSTA TO NEPŮJDE!
UČIŇME TEDY VŠE, ABY SE KAŽDÝ OBČAN CÍTIL VE MĚSTĚ SPOKOJENĚ A UŽITEČNĚ.

DĚKUJEME, ŽE JDETE K VOLBÁM. VÁŠ HLAS JE TAKÉ DŮLEŽITÝ!

Kandidáti NEZ Orlová
logo NEZ
Programy do voleb

Budoucnost Orlové tvoříme s Vámi …