Proč volit NEZ

Sdružujeme pracovité a cílevědomé občany, kterým není lhostejné, jak vypadá současná politická scéna a jakou vizi mají naše děti do budoucna. Přidejte se k nám a dejme šanci poctivosti, férovosti a zdravému selskému rozumu. SLUŠNOST, ZODPOVĚDNOST, KVALITA to jsou NEZÁVISLÍ!

Politické hnutí NEZÁVISLÍ ctí především tyto základní hodnoty:


  1. naši páci nezakládáme na politikaření a politickém hašteření, ale na nadstranickosti v jednání a bezúplatná práce v rámci zájmů občanů a města,
  2. pouhými řečmi a sliby se nic nevybuduje,
  3. v našich řadách jsou lidé, kteří již něco pro město dokázali,
  4. naši kandidáti jsou lidé, kteří neslibují nesplnitelné, ale usilovně a poctivě pracují..
  5. SLUŠNOST, ZODPOVĚDNOST, KVALITA to jsou NEZÁVISLÍ!