Petr Drozdík a Mgr. Miroslav Chlubna
Orlová

Proč o podnikatelských voucherech v Orlové nevěděli? Byli jsme na MSICu

Ve středu, 25. února jsme se s kolegou Miroslavem Chlubnou vydali na schůzku do Moravskoslezského inovačního centra (MSIC), které sídlí v Ostravě. O schůzku jsem požádal na základě diskuse, která k první vlně podnikatelských voucherů, které mohli zájemci z celého Moravskoslezského kraje čerpat prostřednictvím Operačního programu Spravedlivé transformace – viz. předchozí článek. Moravskoslezský kraj má v tomto programu alokováno téměř 19 mld. korun a tyto prostředky lze využít např. v oblastech podnikání, čisté energie, digitální inovace, obnova území, která je specifická třeba pro Orlovou apod.

Cílem naší společné schůzky bylo ujasnit si některé aspekty, které souvisí s jednotlivými výzvami a pochopit také roli MSIC. Zjišťovali jsme odpovědi na následující otázky:

  1. Na základě jakého klíče byli osloveni podnikatelé Moravskoslezského kraje v 1. výzvě programu Vouchery pro podnikatele,
  2. Kdo a podle čeho je tento klíč sestavován,
  3. Byly o výzvě informovány i municipality napříč Moravskoslezským krajem,
  4. Na základě čeho byla určena místa k realizaci Roadshow,
  5. Co lze změnit / zlepšit do budoucna,

Oslovení cílové skupiny

Z diskuse, která vznikla u první výzvy totiž vyplynulo, že informace k možnosti zažádat o podnikatelský voucher na rozvoj podnikání (50 000 Kč pro fyzické osoby nepodnikající / až 500 000 Kč pro malé a střední podniky) případně na inovační voucher (až 1 000 000 Kč), vyplynulo, že potřebné informace neměli ani někteří krajští zastupitelé. V momentě, kdy jsem se to dozvěděl, začal jsem se ptát známých orlovských podnikatelů, zda tyto informace mají. Z pěti oslovených neměl informace nikdo.

Na schůzce jsme se dozvěděli, že MSIC v podstatě není ten, kdo operační program spravuje nebo rozhoduje o tom, jak funguje celý systém podnikatelských voucherů. Dokonce se ani nepodílí na tvorbě cílové skupiny, která má být oslovena, tu definuje kraj společně s dalšími čtyřmi akcionáři MSIC (Ostrava, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě),


Příjemcem celého finančního balíku a distributorem mezi cílovou skupinu je Moravskoslezský kraj, který řekl, že se mají zaměřit na startupy, technologické podnikání a spolupráci technologických firem s univerzitami. Na ostatní má být MSID, která je zaměřena na podporu brownfieldů a podporu určitého řekněme podnikání v podobě plošné podpory na území celého Moravskoslezského kraje.

Informace na města patrně nešla

Před 1. výzvou proběhla tzv. Roadshow napříč Moravskoslezským krajem, ta byla realizována ve statutárních městech (Karviná, Oprava, Třinci a Frýdku Místku) a pak v Kopřivnici, Bruntálu. Zájemci se tak mohli zeptat na podrobnosti a diskutovat s kompetentními osobami. Nepřišli jsme lobovat za Orlovou, ale překvapilo nás zjištění, že na sociálních sítích tuto informaci neměla ani okolní obce a města, např.: Albrechtice, Doubrava, Těrlicko, Petrovice u Karviné a dokonce ani Karviná, ačkoliv se roadshow konala právě tam.

Dle MSIC má jak rozdělení financí tak i komunikaci směrem k veřejnosti na starost Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, který dotační programy administruje. MSIC byl pouze přizván, aby udělal šňůru po konkrétních městech.

Když jsme pak probírali, zda chodí pravidelně nějaká komunikace z kraje z odboru regionálního rozvoje určená pro starosty obcí. Mirek reagoval, že si krom pozvánek na konkrétní akce není žádných takových informačních emailů vědom.

Orlová by měla žádat peníze na projekty jako je např. oprava Domu kultury města Orlové (elektroinstalace, vzduchotechnika), skateboardové hřiště, Oprava Radnice v Orlové Městě, ale ten potenciál by mohl být větší (Kino Vesmír, rekonstrukce bývalé spořitelny v Orlové Městě apod.), a hlavně tady si mohli sáhnout na finanční podporu někteří podnikatelé, kteří možná ty ambice, ale dozvěděli se to pozdě.

Regionální inovační strategie kraje

aktualizace tohoto strategického plánu probíhá jednou za 3 roky. Dozvěděli jsme se, že tato aktualizace probíhá právě nyní a měla by trvat až do poloviny tohoto roku. Jsou na ni zváni zástupci regionu, tedy firem, středních škol, univerzit apod. a ti v jednotlivých pracovních skupinách řeší aktualizaci strategického plánu. U některých témat jsou ale i permanentní pracovní skupiny, které běží po celou dobu. Schází se tam lidé, kteří zpětnou vazbu a jsou partnery MSIC.

Dle námi podané zpětné vazby nám bylo řečeno, že by mohla být Orlová, ale i okolní obce jako Petřvald, Rychvald docela čtená, pokud tam bude člověk, který bude poskytovat kvalitní zpětnou vazbu. Což bychom byli rádi, kdyby MSIC byl do budoucna i partnerem měst a nejen kraje jako celku. Za nás je správné pustit ty informace mezi lidi, kteří si pak sami vyhodnotí, jestli je to zajímá a jestli na to mají.

Kdo mohl klíčové informace vědět?

PPodle CEO Pavla Csanka, o tom minimálně věděla komise pro inovativní podnikání Rady Moravskoslezského kraje, kde MSIC vouchery představovalo první nebo druhý týden v listopadu 2023, protože k tomu musí dávat stanovisko, než to jde na Radu kraje a posléze zastupitelstvo kraje. Informace měla podle něj k dispozici také Komise pro strategický rozvoj kraje, ve které má mimochodem Orlové svého zástupce. Nicméně zazněla zajímavá informace, že u této komise mají často problém být usnášeníschopní.

Požádali jsme tedy kraj, aby nám za aktuální volební období vypsali kompetence jednotlivých komisí a výborů kraje a také nás zajímala účast jednotlivých členů vč. neomluvených absencí. Data, která nám poslal kraj jsou velmi zajímavá, ale o tom až v dalším článku.

Příslib lepší komunikace

Cílem naší schůzky bylo předat zpětnou vazbu a pokusit se najít způsob jak zlepšit komunikaci při dalších výzvách. Dočkáme se jí snad v rámci u příprav druhé vlny podnikatelských voucherů, která by měla vypuknout buďto na konci roku 2024 nebo až na začátku roku 2025.

MSIC uvítalo naši zpětnou vazbu a bylo přislíbeno, že s odborem regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje zkusí vykomunikovat. aby v okamžiku, kdy bude se připravovat výzva číslo 2, tak budou osloveni starostové měst a obcí v Moravskoslezském kraji, aby se na tuto druhou výzvu mohli připravit a předat informace místním podnikatelům.

Dozvěděli jsme se, že se také připravuje spolupráce s hospodářskými komorami, se kterými budou realizovány tematické akce na různých místech kraje. První akce by měla být v dubnu letošního roku ve spolupráci s Hospodářskou komorou v Karviné, takže už nyní můžete společně s námi sledovat jejich stránky nebo Facebook.

A na samý závěr tady máme informace o projektu „Inovační Safari“, který je určen žákům druhého stupně základních škol a žákům středních škol. Chtěli bychom zde poděkovat paní Hradilové a paní Novotné z MSIC. Díky nim jsme mohli nabídku této vzdělávací aktivity pro naše orlovské žáky a studenty poslat všem našim orlovským školám. Věříme že některé projekt zaujme a že se jej také využijí.

Petr Drozdík
Mgr. Miroslav Chlubna
NEZÁVISLÍ Orlová

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *