Orlová
Orlová

Poděkování

Vážení naši příznivci,

dovolte, abychom vám poděkovali za vaši přízeň a za vaše hlasy. Velmi si jich vážíme, utvrdily nás, že naše práce je velmi žádoucí.

Na to, abychom obhájili svou současnou pozici to, ale nestačilo. Zvítězil mediální obraz nad skutečností, celorepubliková hesla nad zájmem o město a pohodlnost nad vlastním úsudkem. Navíc jsme nečekali, že naši dosud koaliční partneři se pustí do politického lavírování. Výsledky voleb respektujeme a novému vedení  upřímně přejeme hodně sil, neboť pustit se do vedení  v době, kdy občané budou víc než rozvoj města žádat skutečnou pomoc, představuje obrovskou výzvu, zvláště pro osoby s krátkodobou politickou zkušeností.

Současná situace nedovoluje čas na rozkoukávání, ale okamžité činy. My tentokrát budeme v opozici, ale stále budeme pracovat a pokračovat v prosazování našich cílů. Za poslední čtyři roky se nám podařilo mnohé realizovat (dostavba náměstí, nový projekt koupaliště, mnoho nových parkovacích míst v panelové zástavbě, zateplení škol a školek, naučné a zábavné stezky, participativní rozpočet, opravy a rekonstrukce cest a chodníků atd.) a připravit půdu pro další (fotovoltaické elektrárny na budovy města, projekt přestavby kina Vesmír, cyklostezky, projekt na třídění odpadů, projekt na úpravu prostoru před nemocnicí, včetně nových parkovacích míst, využití bývalých areálů dolů, projekt muzea atd.)

Držte nám palce. Kontaktujte nás, kdykoli budete potřebovat. Věříme, že si vaši důvěru zachováme i nadále.

Vaši NEZávislí
pro budoucnost Orlové